Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
DLA LAUREATA
UZUPEŁNIJ SWOJE DANE:
DO LOTERII PRZYSTĄPIŁEM JAKO:
PRZYSTĘPUJĘ JAKO KONSUMENT
PRZYSTĘPUJĘ JAKO FIRMA

LOTERIA TRWA OD 05.06 DO 25.06.2019 R.